page-header-image

סקר אנרגיה

סקר אנרגיה

לבדיקת הצורך בסקר אנרגיה על פי תקנות משרד האנרגיה,לחץ כאן

מהו סקר אנרגיה?

סקר אנרגיה הינו תהליך שיטתי ומובנה לסקירת צריכת כלל האנרגיה של הארגון. במסגרת הסקר מבצעים ניתוח מקיף במערכות ותשתיות האנרגיה המרכזיות:מערכות קירור ומיזוג אוויר:צ'ילרים, מזגנים,מערכות חום וקיטור:חימום מים,תנוריםמערכות אויר דחוסמערכות תאורה:פנימית וחיצוניתמערכות מחשוב:מחשבים, שרתים ומערכות גיבוי גיבוימנועים ומשאבות:וכלל צרכני האנרגיה בארגון.

סקר אנרגיה

במהלך הסקר נעשה שימוש בכלי ניטור ובקרה למדידת צריכת האנרגיה.
בסוף תהליך כתיבת הדו"ח/סקר האנרגיה הסוקרים שלנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים תכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות כלכלית וזמן החזר ההשקעה. לנידן ידע מקצועי וניסיון רב בביצוע סקרי אנרגיה וכן ציוד מדידה המאפשר לבחון לעומק ולזהות במדויק האפשרויות להתייעלות אנרגטית. נידן מבצעת מזה למעלה מ- 19 שנים סקרי אנרגיה בעשרות רבות של ארגונים, מוסדות, מפעלי תעשייהרשויות מקומיות, קיבוצים וגופים ממשלתיים.

חברת נידן נמנית בין החברות המומלצות על ידי משרד האנרגיה לביצוע סקרי אנרגיה במתווה משרד האנרגיה. החברה הינה בעלת הסמכת "ספק שירותי אנרגיה" מאושר ע"י משרד האנרגיה.

שלבי ביצוע סקר אנרגיה
  • איסוף נתונים מקיפים
  • סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה בארגון.
  • מיפוי תהליכי העבודה והייצור בארגון.
  • איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .
  • התקנתמערכת "ספיר"- כלי ניהולי לניטור בקרה.
  • ניתוח ועבוד הדוחות ויצירת תובנות להתייעלות.
  • ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצות על מגוון פתרונות ישימים.
  • הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלות כלכלית והחזר השקעה על פי תקופות ותיעדוף.
  • הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה.

מי צריך סקר אנרגיה?

על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ט-2018מחויבים צרכני אנרגיה גדולים (בעלי צריכה שנתית מעל 1,250 טון שווה ערך נפט) , לבצעמדי 4.5 שנים סקרלאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות אנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד. גם צרכני אנרגיה שאינם מחויבים בדיווח למשרד האנרגיה אך מעוניינים לחסוך בהוצאות האנרגיה ולהתייעל יכולים לבדוק במחשבון האנרגיה באתר נידן, להתקשר ולברר פרטים לגבי סקר אנרגיה, סקר פוטנציאל ראשוני, נידן מבצעת גם סקרי אנרגיה מעמיקים/ייעודיים המתמקדים ומתמחים בתחום מסוים בארגון כגון: סקר למערכות מיזוג האוויר, סקר למערכות האוויר הדחוס ועוד.

נשמח לתאם פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות בארגונך.
לוגו של משרד האנרגיה