צריכה יחידה שוי ערך טון נפט
חשמל קוטש 0
מזוט טון 0
סולר ליטר 0
גפ"מ טון 0
גז טבעי מיליון BTU 0
בנזין ליטר 0
 
סה"כ 0
האם מחויב בממונה אנרגיה?
האם מחויב בסקר אנרגיה חמש שנתי?