תקנות מקורות אנרגיה

סקר אנרגיה לאיתור פוטנציאל לשימור וחיסכון באנרגיה
על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ט-2018 מחויבים צרכני אנרגיה גדולים (בעלי צריכה שנתית מעל 1,250 טון שווה ערך נפט), לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות על אנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד.