רקע: יצירת תכנית עבודה לצורך ניהול נכון של משק האנרגיה בארגון לצורך חסכון.
מטרת השירות: תפירת תוכנית ייעודית מעשית לטווח הקצר והארוך לחסכון באנרגיה.
שיטה: התוכנית נבנית בגישה תהליכית המוצגת בתקן ת"י 50001 לניהול אנרגיה, גישה שהינה המפתח להתייעלות אנרגטית ופיתוח בר-קיימא.

המרכיבים העיקריים לתוכנית מצליחה הינם:
* קביעת מטרות ויעדים כמותיים הניתנים למדידה – אמות מידה לבחינת אפקטיביות מערכת ניהול האנרגיה.
* בחירת 'נאמן אנרגיה'.
* חלוקת אחריות ברורה בארגון בכל הנוגע לניהול האנרגיה.
* המלצות להתייעלות מיידית, ללא השקעה מהותית, על ידי שינוי תרבות צריכת האנרגיה בארגון.
* קביעת לוחות זמנים ליישום התוכנית

יתרון נידן:
* לנידן תוכנית עבודה- לטווח קצר המייצרת חיסכון מיידי, ללא צורך בהשקעה מהותית. התהליך הינו כלל ארגוני.
* לנידן תוצאות- יישום ההמלצות והפתרונות מבטיח חסכון באנרגיה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך-חיסכון כספי משמעותי.
* תוצאות: יישום תוכנית ייעודית זו מבטיח חסכון באנרגיה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
* החזר השקעה- מיידי כבר בעת יישום ההמלצות הראשוניות בהתייעלות, זאת, ללא צורך בהשקעה משמעותית.