להורדת דף מידע על מערכת ספיר pdf
לפרטים אנא צור קשר
מערכת ספיר

מערכת מדידה ובקרה- ״ספיר״ לניטור צריכת החשמל מבית נידן הינה פלטפורמה חדשנית                                                     המיועדת להתייעלות וחיסכון בהוצאות החשמל של הארגון.
המערכת מדווחת באופן רציף, מייצרת התראות ומציגה את נתוני הצריכה בקילווואט לשעה ובשקלים                                        בהתאם לתעריף החשמל הרלוונטי עפ"י התעו"ז שבתוקף.
המערכת מתאימה לצרכן הביתי, לרשויות מקומיות ומבני חינוך וציבור ולשוק התעשייתי והמוסדי.

מערכת מדידה ובקרה פועלת בשתי תצורות:

 • ללא התקנת חומרה ובהתבסס על קריאת החשמל הרציפה שמתבצעת משעוני חברת החשמל                           (אופציה זו זמינה רק ללקוחות עסקיים ורק באותם מונים של חברת חשמל שמנותרים באופן רציף)
 • באמצעות התקנה של מערכת מדידה שמתחברת באמצעות משנ"זים (משנה זרם) ומשדרת לענן                     האינטרנט באופן רציף את נתוני הצריכה. ניתן לחבר לאותה מערכת גם נתוני ייצור ממערכת סולארית.

 

תועלת המערכת לאורך כל תהליך ההתייעלות:

 • כלי ניהולי להצגה גרפית השוואתית של נתוני צריכה ולהמחשת עלויות החשמל בארגון.
 • ניתוח כדאיות הפעילות בשעות היממה השונות, על פי תעריפי האנרגיה, והמלצה על הסטת עומסים.
 • כלי אבחוני לזיהוי צרכני אנרגיה משמעותיים.
 • זיהוי והתרעה על צריכה חריגה בארגון.
 • קבלת מידע בזמן אמת על הנעשה במבנה.
 • מדד למידת ההתייעלות, תמיכה בשימור התייעלות האנרגטית ושיפורה לאורך זמן.
 • זיהוי מוקדם של כשלים במערכות חשובות לארגון.
 • אופטימיזציה תפעולית וכלי להשוואה בין אתרים, פעילויות ויחידות שונות בארגון.
 • התקנה פשוטה וללא הפרעה לפעילות השוטפת.
 • ייחודי – הצגת נתוני ייצור ממערכת סולארית המותקנת באתר ״במונה נטו״ לצד נתוני הצריכה.

 

מערכת מדידה ובקרהמערכת מדידה ובקרה