מערכת בקרה לעלות החשמל ב-"מונה נטו"
הצגת ערכי ייצור, צריכה ועודפים בממשק אחד

מערכת ״ספיר״ מציעה ממשק אינטרנטי ייחודי לניהול ובקרה על דפוסי פעילות ועלויות                                         ערך החשמל במערכת סולארית ע״פ מונה נטו.

 • המערכת מציגה כלי פשוט, אמין ומקצועי לדיווח בזמן אמת של היקפי הצריכה באתר,                                        הייצור הסולארי והעודפים המוזרמים לרשת.
 • המערכת מחשבת במונחי תעו״ז שקליים את ערך הקוט״ש השעתי של הייצור והעודפים                                   ומציגה מאזן חשבון לתקופת זמן.
 • המערכת לוקחת בחשבון את ערכי התשלומים לחח״י בגין שירותי גיבוי ושירותי רשת.
 • המערכת מציעה פתרון עבור לקוחות ביתיים ועד לקוחות תעשיתיים עם חיבורי חשמל גדולים.

 

המערכת פועלת באמצעות התקנה של מערכת מדידה מתקדמת, המתחברת באמצעות משנ”זים                                        ללוח החשמל הראשי, משדרת באופן רציף נתוני המתקן לענן ומציגה אותם בממשק ניהולי אחד.

 • מכשיר מדידה בעל דיוק של 1% ועמידה בתקני בטיחות ומדידה בינלאומיים.
 • יכולת מדידה של עד 12 פאזות שונות הכוללים ערך מוסף לחיסכון בארגון.
 • כלי להצגה גרפית השוואתית של נתוני המתקן ולהמחשת עלויות החשמל ברמה יומית, שבועית, חודשית.
 • ייצוא קריאות רבע שעתיות לאקסל.
 • ניתוח התפלגות הייצור הסולארי בין צריכה עצמית לבין ייצור עודפים לרשת.
 • עדכון תעריפי תעו״ז, אגרות גיבוי ושירותי רשת באופן אוטומטי.
 • יכולת בחירה בין מסלולי תעו״ז שונים של תעריף ביתי, תעו״ז מ״נ ומ״ג.

קרא עוד על מערכת מדידה למונה נטו

מונה נטו