היתכנות, בדיקות וייעוץ למערכת סולארית

חברת נידן מספקת ייעוץ ולווי טכני ועסקי לחברות וארגונים, בפרויקטים בתחומי האנרגיה שתכליתם                                   בניית משק חשמל עצמאי, יעיל וכלכלי באמצעות שילובם של מתקנים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת                                   לצד פתרונות בתחומי ההתייעלות האנרגטית.
החברה תבצע אפיון והגדרה של מערכת הסולארית המתאימה לאתר הלקוח, לאחר בדיקת היתכנות                                       טכנולוגית/הנדסית להקמת מערכת סולארית.
חברת נידן מאגדת את כלל השירותים המקצועיים לניהול הפרוייקט החל משלב בחינת ההיתכנות                                       והגדרת הפתרון, תהליכי הרישוי, ניהול התמחרות ומכרזים לבחירת קבלני ביצוע, ופיקוח וניהול                                           הקבלן המבצע עד למסירתו של הפרוייקט ללקוח.

מערכת ספיר למונה נטו מציעה ממשק אינטרנטי ייחודי לניהול ובקרה על דפוסי פעילות ועלויות ערך החשמל                               במערכת סולארית ע״פ מונה נטו.
המערכת פועלת באמצעות התקנה של מערכת מדידה מתקדמת, המתחברת באמצעות משנ”זים                                            ללוח החשמל הראשי, משדרת באופן רציף נתוני המתקן לענן ומציגה אותם בממשק ניהולי אחד.

הפעולות הנדרשות:
 • הכנת המפרט הטכני ומפרט הדרישות לקבלת הצעות מחיר מחברות העוסקות הסולאריות.
 • בדיקות הצעות מחיר מבחינה טכנולוגית ועסקית.
 • לווי מו"מ מול החברות וחתימת חוזה התקשרות עם הספק הנבחר.
 • לווי ברמה הטכנית והתפעולית להקמת המערכת הסולארית, עד להפעלתה והטמעת המערכת בפועל.
 • ביצוע בדיקות קבלה ועמידה במפרט הטכני למערכת ע"י מהנדסי חשמל ומכונות.
 • לווי המערכת במתן ייעוץ ובדיקות נדרשות במהלך השנה הראשונה להפעלתה.

חברת נידן תבנה מודל פיננסי לבחינת כדאיות ההשקעה, על סמך יכולתו הפיננסיות של הלקוח.

 • תחזית תזרים מזומנים ורווחים.
 • הערכת שווי המיזם (פרויקט).
 • ניתוח רגישות לפי פרמטרים שונים כגון : מימון חיצוני, מימון עצמי, רמות סיכון, ירידת התפוקה
  של הפאנלים הסולאריים.
 • סיכום המודל הפיננסי יוצג לייזם בכמה רמות רגישות.

מערכת סולארית