אורח החיים המודרני מחייב שימוש נרחב במכשירים צורכי אנרגיה, המבוססים על שימוש בדלקים מחצביים – נפט, פחם וגז טבעי.
תהליך ההפקה של אנרגיה זו הוא תהליך מזהם, שהשפעותיו על האקלים ועל זיהום האוויר הן השפעות הרסניות.
אל מציאות זו משתלבת גם העובדה שמשאבים טבעיים אלה הולכים ומתכלים.
מציאות זו דורשת מציאת פתרונות לצמצום ההשפעות השליליות, תוך כדי המשך קיום אורח ורמת החיים המודרניים.                   לצורך ביצוע התייעלות אנרגטית עבור אגונים פיתחה חברת נידן מתודולגיה למציאת הדרכים המיטביות להתייעלות אנרגטית.

התייעלות אנרגטית
התייעלות אנרגטית

אחת הדרכים להתמודד עם המציאות, דרך שהוכרה גם על ידי משרד התשתיות בישראל, היא לעודד בארגונים ובחברות מהלך של התייעלות אנרגטית, שמטרתו להפחית באופן משמעותי את צריכת האנרגיה.
פעולות ההתייעלות הן פשוטות ביותר, לא דורשות השקעה מאסיבית בתשתיות, ובנוסף הן ניתנות ליישום מיידי. לפיכך, מהלכי התייעלות אנרגטית בארגונים הם האמצעי היעיל ביותר, הן לחסכון כספי בארגון והן לחסכון במשאבי כדור הארץ, מבלי לוותר על השימוש השוטף בטכנולוגיה מודרנית.
ההבנה שהתנהלות נכונה מובילה להתייעלות אנרגטית הובילה לניסוח תקן בינלאומי חדש לניהול אנרגיה – ISO50001 . תקן זה, שלאחרונה יובא גם לישראל, שואף לגשר על הפער המתואר לעיל, על ידי חיבור בין המרכיבים הטכניים של חשבון האנרגיה והמשאב האנושי במוסד.
חברת 'נידן' היא חברת 'ESCO' – Energy Services Company , העוסקת במחקר ופיתוח של מערכות ניטור ובקרה המהוות כלי לניהול אחראי של משק האנרגיה בארגון.

מטרת-העל של התוכנית
1. פיתוח כלי עבודה להעלאת המודעות בשימוש משאב האנרגיה, על מנת לצמצם את צריכת האנרגיה והמים בצורה שיטתית.
2. "שיטת נידן" להתייעלות אנרגטית, המסוגלת לחסוך מעל ל שליש מצריכת האנרגיה בפרק זמן של פחות משנה ובאופן גורף בכל ארגון או מבנה. השיטה יוצרת רמת מודעות שוטפת, באמצעות ניטור והפקת תובנות רציפים, שהינה הכרחית עבור הטמעת "דיאטת האנרגיה" בארגון.

האמצעים להשגת מטרות אלה:
טכנולוגיה
הפיתוח הטכנולוגי שואף ליצור דרך ידידותית, נוחה ונגישה לניהול משאב האנרגיה בארגון – ניהול וניטור אוטומטי בזמן אמת, שמהווה אמצעי להתייעלות שיטתית לאורך זמן. לצורך כך פיתח צוות 'נידן' מערכת בקרה רציפה, בזמן אמת – מערכת 'מיקה'.
מערכת זו היא מוצר ייחודי המאפשר לזהות באופן אוטומטי צריכה חריגה בארגון ואף להתריע עליה. אפליקציות של 'מיקה' קוראות את הנתונים ומעבירות אותם לבסיס הנתונים ומייצרות גרפים ותובנות המותאמים לכל לקוח באופן פרטני. כל יום המערכת שולחת מייל "חשבון חשמל יומי" ובמוצ"ש חשבון שבועי ,קיימת גישה ישירה למידע ולגרפים באופן רציף באמצעות ממשק אינטרנט.
הצד האנושי
טכנולוגיה לבדה לא תוביל, בדרך כלל, למיצוי תהליך ההתייעלות האנרגטית. רק רתימת ההנהלה והעובדים למהלך יהיה הדרך הנכונה, באמצעותה ניתן יהיה להטמיע באופן מלא את תפיסת החיסכון ואת הדרכים ליישם אותו ברמת ההתנהלות היומיומית. התייעלות אנרגטית יכולה להפוך מ'חובה' ל'זכות' כאשר את המודעות לצורך הלאומי והעולמי בחסכון באנרגיה ובשמירה על משאבי כדור הארץ יוצרת אצל השותפים לתהליך הזדהות וגאווה באיכות הארגון שבו הם עובדים.
'נידן' מציעה ללוות את תהליך הטמעת ההתייעלות האנרגטית בהדרכת שדרות ההנהלה-עובדים השונות בארגון באופן שישלב אותם ויהפוך אותם לשותפים בתהליך.
התוצאה
באתרים מסוימים בארץ כבר הוכח ששיטת 'נידן' יוצרת חיסכון של שליש מצריכת האנרגיה תוך פחות מחצי שנה.
אנו מציעים: ניכוי שליש על התנהגות טובה על ידי אימוץ מערכת הניטור 'מיקה' בשילוב טיפול במימד האנושי-התנהגותי. זוהי מציאות של WIN-WIN – נוצר חסכון בניצול משאבי כדור הארץ, נוצר חסכון במשק האנרגיה הישראלי, מופחתת ההוצאה על אנרגיה בארגון, נולדת 'גאוות יחידה' שתורמת ללכידות בארגון.

sap