page-header-image

בקרת חשבונות חשמל

מערכת ״טופז״ המבצעת בדיקת חשבונות חשמל מבית נידן אנרגיה בע״מ, הינה פלטפורמה מתקדמת לבקרת כלל החיובים של ספק החשמל בארגון. פלטפורמה זו כוללת בדיקת התעריף שחויב, בדיקת סוג התעריף ואיתור צרכנים שפועלים שלא לצורך, תוך יכולות של קריאה אוטומטית של נתוני חשבונות החשמל והמונים מתוך טרקלין חברת החשמל. המערכת האינטרנטית ידידותית וקלה לתפעול.שרות חברת נידן בנושא בקרת הוצאות חשמל ניתן למגוון לקוחות (גופים ממשלתיים, מוסדות, ארגונים ורשויות).

בדיקת חשבונות חשמל - יתרונות יחסיים של המערכת:
  • נתונים בזמן אמת - המערכת מחוברת לבסיס הנתונים של חברת החשמל כך שהנתונים נכונים לרגע הפקת החשבון.
  • טכנולוגיה - המערכת בנויה בטכנולוגיה חדשנית ובגמישות מירבית המאפשרת התאמה מהירה לדרישות פרטניות של לקוחותינו.
  • מחולל דוחות אוטומטי - פשטות הפעלה, בחירת הדוח הרצוי נעשית במספר קליקים.
  • חשבון חשמל בקליק - יכולת הצגה של כל חשבונית שנשלחה ללקוח מתוך ממשק המשתמש.
בקרת חשבונות חשמל
יכולות מרכזיות של מערכת בקרת החשבונות:
  • המערכת עובדת במקביל על כלל חשבונות החשמל שמועד התשלום שלהם חל בחודש מסוים.
  • הצגת דוחות צריכה ותשלומים, דוח חשבונות "חריגים", דוח קנסות בגין מקדם הספק נמוך, דוח של חשבונות מבוססי הערכה.
  • לכל חוזה חשמל ניתן להגדיר את השייכות (קטגוריה) ומספר התקציב שלו, דוחות על בסיס תקציב.
  • הפקת פקודות יומן ישירות למערכת הנהלת חשבונות כולל אפשרות "פיצול העמסה".
  • גישה לנתוני צריכה הסטורים לצורכי מעקב ותקציב לפי צרכן בודד, קטגוריה, מגמות.
  • חדש - יכולת הצגת נתונים נוספים על כל חוזה כולל מיקומו הפיזי על גבי מפת Google Map.

להדגמת המערכת עם נתוני הצריכהשלךאנא צור קשר

תמונה 1 להדגמה
תמונה 2 להדגמה