בדיקת יעילות אנרגטית של יחידות קירור (צ'ילרים)
לחברת נידן צוות מהנדסים מקצועיים –בודקי נצילות צ'ילרים אשר ביצעו מאות בדיקות במתקנים ברחבי הארץ על פי תקנות משרד האנרגיה תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013, צרכן שבבעלותו יחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות (צ'ילר), חייב לערוך בדיקת יעילות אנרגטית של היחידה, אחת ל-3 שנים לכל הפחות, באמצעות בוחן מוסמך

בדיקת נצילות הצ'ילרים כוללת:
הצגת COP בה פועל הצ'ילר .
הגשת חוות דעת טכנית על מצב הצ'ילר ומערכת החשמל.
איתור הפוטנציאל לחסכון.
הצגת האפשרויות לשיפור המצב כולל זמן החזר ההשקעה.

ביצוע הבדיקה כולל:
  • המלצות להתייעלות אנרגטית כולל ROI
  • קביעת הפוטנציאל לחסכון.
  • מתן כלי עבודה בידי המנהל לכיוון השקעותיו.
  • קבלת אישור משרד האנרגיה.
  • בדיקת נצילות הצ'ילר לעומת- הנצילות המקורית של היצרן ו/או התקן.

מגדלי קרור
מעגל קירור פתוח (לאטמוספירה) מכיל מחליף חום, משאבה, מערכת סחרור מים ומגדל קירור. במחליף החום, מוסר הזורם המתקרר חום למי הסחרור.
הזורם המתקרר יכול להיות נוזל תהליכי או קרר מתעבה. במקרה השני, מחליף החום הוא המעבה במעגל הקירור, או במערכת מיזוג האוויר.
הרחקת החום לאטמוספירה, המתרחשת במגדל הקירור, מתבצעת ע"י איוד חלק מהמים המסתחררים, כאשר חום האיוד נלקח מהמים וגורם להתקררותם.

בדיקת נצילות צ'ילרים

The maximum cooling tower efficiency is limited by the wet-bulb temperature of the cooling air

Cooling towers use the evaporative cooling principle to cool the circulated water
they can achieve water temperatures below the dry bulb temperature –  tdb– of the air coo
they can achieve water temperatures below the dry bulb temperature –  tdb– of the air cooling
they are in general smaller and cheaper for the same cooling loads than other cooling systems

בדיקת נצילות צ'ילרים

Cooling towers are rated in terms of approach and range, where
the approach is the difference in temperature between the cooled-water temperature and the entering-airwet bulb – twb– temperat
the range is the temperature difference between the water inlet and exit states
Since a cooling tower is based on evaporative cooling the maximum cooling tower efficiency is limited by the wet bulb temperature – twb– of the cooling air

Cooling Tower Efficiency

The cooling tower efficiency can be expressed as
μ = (ti – to) 100 / (ti – twb)    (1)
where
μ = cooling tower efficiency – common range between 70 – 75%
t= inlet temperature of water to the tower (oC, oF)
to = outlet temperature of water from the tower (oC, oF)
twb = wet bulb temperature of air (oC, oF)

The temperature difference between inlet and outlet water (ti – to) is normally in the range 10 – 15 oF
The water consumption – the make up water – of a cooling tower is about 0.2-0.3 liter per minute and ton of refrigeration. Compared with the use and waste of city water the water consumption can be reduced with about 90 – 95%
There are two main types of cooling towers:
forced draught) using fans)
.natural draught. Both types are based on evaporative cooling
Natural draught cooling towers are more dependent on temperature gradients between air and water and the wind forces than forced draught cooling towershe efficiency of natural draught towers are more variable over time and in general lower
Note! Be aware that medium temperature systems like cooling towers are known sources of Legionella! Good cleaning and maintenance systems are important to minimize the potential damage