בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה (בדיקת נצילות משאבות)

חברת נידן, בעזרת צוות מהנדסים ובודקים מקצועיים מאפשרת ללקוחותיה לענות לדרישת משרד האנרגיה לביצוע בדיקת נצילות משאבות, על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר, חייב לערוך בדיקת נצילות, אחת ל-30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה.

על פי התקנות, משאבות צנטריפוגליות משאבות טורבינה אנכיות, משאבות ציריות ומשאבות טבולות מחויבות בבצוע בדיקות תקופתיות של נצילות דהיינו יעילות אנרגטית.
בבדיקות נצילות המשאבה מבוצע ניטור ההספק הנצרך על ידי המשאבה, כתלות בערכים הבאים: הספק חשמלי, ספיקות, בדיקה הידראולית (קוטר צנרת יניקה, סניקה, עומד, חול, ועוד).

הצורך בבדיקת נצילות משאבות נובע מפחת, שאיבה בהספק לא מתאים, בשל תכנון לא נכון, או מערכת שאיבה לקויה שלא טופלה באופן רציף לאורך השנים, כול אלה עלולים לגרום לא רק לתקלות חוזרות ונשנות במערכת עצמה, אלא גם לעלויות והוצאות מיותרות.
בכדי לשמור על ניצולת מיטבית של עבודת מנוע המשאבה יש להקפיד על בדיקות תקופתיות, בהתאם למפורט בתקנות, ולבחון את התאמת המערכת להשתנות התנאים בשטח. עלות שיפור הנצילות מוחזרת תוך פרק זמן קצר, בשל צמצום הפחת.
ביצוע הבדיקה מתבצע כמובן על פי נהלי משרד האנרגיה והתשלום בגין עבודתנו מתבצע רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים ממשרד האנרגיה.

.

בדיקת נצילות משאבות