ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה, התשנ"ג-1993
על פי תקנות מקורות אנרגיה (1993), מחויבים צרכני אנרגיה גדולים (בעלי צריכה שנתית מעל 2,000 טון שווה ערך מזוט, ובקרוב מעל 700 טשע"מ) לבצע מדי 5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה.
הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות אנרגיה ובדיקת פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד.