שרות ממונה האנרגיה כולל את הפעילויות הבאות:
  • זיהוי גורמים שונים בארגון התורמים לאיבוד אנרגיה וטיפול בהם ובכך לחסוך ולייעל את הארגון.
  • מעקב שוטף אחר צריכות והוצאות האנרגיה של הארגון.
  • ניתוח וחישוב הצריכה (לפי יח' מוצר, שטח במ"ר, שעת פעילות וכד').
  • ביצוע מדידות ובדיקות אנרגטיות שוטפות להשגת יעילות מירבית של תשתיות האנרגיה השונות בארגון.
  • טפול בטכנולוגיה למדידת אנרגיה ומערכות בקרה, ניטור וניהול אנרגיה.
  • ביצוע הדרכות וימי עיון, לעובדי הארגון בנושא חיסכון והתייעלות אנרגטית.
  • הכנת דו"ח צריכת אנרגיה שנתית – דיווח שנתי למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על
    צריכות האנרגיה השנתיות של הארגון בהתאם לתקנה המחייבת.
  • ייעוץ בבחירת רכש וספקי פתרונות.

על פי תקנת המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים, כל ארגון הצורך אנרגיה בהיקף של מעל 300 טון
שווה ערך נפט לשנה מחוייב במינוי ממונה אנרגיה שהינו בעל תעודת הסמכה מתאימה.

ממונה אנרגיה