להדגמה ניתן להיכנס למערכת עם שם משתמש demo וסיסמא demo
שרותי מיפוי

לחברת נידן מערכת גאוגרפית רב שכבתית לניהול ותחזוקה של פעילויות שטח המבוצעות במחלקות ההנדסה, התחזוקה והיחידה הסביבתית. המערכת הינה מערכת לניהול,
תיעוד ותפעול של נושאים מגוונים בתחום הרשות המקומית.
החברה מבצעת סקרי מיקום וסטטוס (כולל מיפוי על גבי גוגל או מפת GIS ) של אוביקטים שונים.
שרותי מיפוי כוללים איסוף פרטים טכניים על כל אוביקט שנסקר, מספר צילומים של האוביקט וכמובן מיקומו על גבי מפה
היתרון הבולט של המערכת הוא קלות התיפעול שלה הן בהכנסת נתונים (אייקונים/אלמנטים) לשכבות השונות והן בתיפעול השוטף לצורך עדכון הפריטים.

ניתן לייצר שכבות בנושאים מגוונים כגון:

 • מיפוי של מיכלי אשפה
 • תמרורים
 • עצים
 • מרכזיות תאורה (פילרים של חשמל/בזק)
 • מיקום קולטני ניקוז/מים
 • חניות נכים
 • מקלטים
 • מיפוי של מתקני איסוף-קרטון, נייר
 • מיקום מתקני איסוף בקבוקי זכוכית, מיכלי פלסטיק
 • מיקום מתקני איסוף סוללות
 • מיקום מתקני איסוף פסולת רטובה/יבשה
 • מיפוי עמודי תאורה
 • מיקום גנים ציבוריים
 • מיקום מקלטים/מרחבים מוגנים
 • מיקום מוסדות ציבוריים/מוסדות חינוך
 • מיפויים נוספים הנדרשים ברשויות

שרותי מיפוי מבוצעים בעזרת חברת נידן או על ידי אנשי העירייה לאחר קבלת הדרכה מתאימה
נשמח לפרט, להדגים ולהוסיף פרטים ככל שידרשו.
ראה דוגמאות בהמשך:

דוגמא למיפוי כלי אצירה:

שרותי מיפוי

מיפוי קולטני מים בחצור הגלילית:

שרותי מיפוי שרותי מיפוי

ניתן גם להוסיף יכולת בחירת סימן עבור כל פריט. כפי שמודגם למטה.
לכל מיכל איסוף ניתן לבחור סימן (המציין: גודל, צבע, צורה):
לדוגמא: כל מיכלי האיסוף שעבורם צויינו הערות מסומנים ב-X ומיכלים שאין לגביהם הערות מסומנים ב-

שרותי מיפוי שרותי מיפוי