מערכת "ספיר" לניטור הוצאות החשמל לשיפור הביצועים וחיסכון בעלויות
חובת התקנת אמצעי מדידה לניטור צריכת אנרגיה-
על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה, התשע"ב 2102, ראה כאן),
כל מפעל שהצריכה השנתית הכוללת שלו עולה על מיליון קוט"ש חייב להתקין מונה ולנטר את הצריכה של כל צרכן בודד שהצריכה שלו 50 קוט"ש ויותר.
חשבון פשוט: צרכן בודד הפועל 200 שעות בחודש וצורך במהלך החודש 10,000 קוט"ש (דהינו כ- 6000 ש"ח) חייב בניטור!
מערכת "ספיר" הסבר כללי:
מערכת ״ספיר״ לניטור ובקרת צריכת החשמל הינה פלטפורמה חדשנית המיועדת להתייעלות וחיסכון בהוצאות החשמל של הארגון. המערכת מדווחת באופן רציף, מייצרת התראות ומציגה את נתוני הצריכה בקילוואט לשעה ובשקלים בהתאם לתעריף החשמל הרלוונטי עפ"י התעו"ז שבתוקף. המערכת מתאימה לצרכן הביתי, לרשויות מקומיות ומבני חינוך וציבור ולשוק התעשייתי והמוסדי. השימוש במערכת ספיר מאפשר נגישות למשאב האנרגיה בארגון, ומהווה אמצעי חשוב להתייעלות שיטתית לאורך זמן.

תועלת המערכת לאורך כל תהליך ההתייעלות:
* כלי ניהולי להצגה גרפית השוואתית של נתוני צריכה ולהמחשת עלויות החשמל בארגון
* ניתוח כדאיות הפעילות בשעות היממה השונות, על פי תעריפי האנרגיה, והמלצה על הסטת עומסים.
* כלי אבחוני לזיהוי צרכני אנרגיה משמעותיים
* זיהוי והתרעה על צריכה חריגה בארגון                                                                                                                                                                                                                      * קבלת מידע בזמן אמת על הנעשה במבנה
* מדד למידת ההתייעלות, תמיכה בשימור התייעלות האנרגטית ושיפורה לאורך זמן
* זיהוי מוקדם של כשלים במערכות חשובות לארגון
* אופטימיזציה תפעולית וכלי להשוואה בין אתרים, פעילויות ויחידות שונות בארגון
* המערכת מחוללת צמצום בצריכת האנרגיה רק כתוצאה מהיותה כלי פיקוח ובקרה.
* התקנה פשוטה וללא הפרעה לפעילות השוטפת
* ייחודי – הצגת נתוני ייצור ממערכת סולארית המותקנת באתר ״במונה נטו ״ לצד נתוני הצריכה.

מערכת ספיר פועלת בשתי תצורות:
* ללא התקנת חומרה ובהתבסס על קריאת החשמל הרציפה שמתבצעת משעוני חברת החשמל (אופציה זו זמינה רק ללקוחות עסקיים ורק באותם מונים של חברת חשמל שמנותרים באופן רציף)
* באמצעות התקנה של מערכת מדידה שמתחברת באמצעות משנ"זים (משנה זרם) ומשדרת לענן האינטרנט באופן רציף את נתוני הצריכה.
ניתן לחבר לאותה מערכת גם נתוני ייצור ממערכת סולארית.

938-846859 iphone_nidan

טכנולוגיה
צוות נידן פיתח מערכת בקרה רציפה, בזמן אמת. הניטור מונע על ידי מחולל בינה מלאכותית הבודק באופן שיטתי את נתוני המערכת תוך פיקוח מתמיד על המשאבים הנצרכים בהתאם לתנאים הסביבתיים.
אפליקציות של "ספיר" קוראות את הנתונים ומעבירות אותם לבסיס הנתונים ומייצרות גרפים ותובנות המותאמים לכל לקוח באופן פרטני.
כל יום המערכת שולחת מייל חשבון חשמל יומי ובמוצ"ש חשבון שבועי. קיימת גישה ישירה למידע ולגרפים באופן רציף באמצעות ממשק אינטרנט.