נידן מבצעת בדיקת נצילות משאבות

חברת נידן, בעזרת צוות מהנדסים ובודקים מקצועיים מאפשרת ללקוחותיה לענות לדרישת משרד rate my cock i need help with my homework האנרגיה והמים (תקנות "מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה) התשס"ד -2004) המגדירות את הצורך בביצוע בבדיקת יעילות לכל מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש ומעלה (הדרישה מחיבת בבדיקת יעילות פעם ב-30 חודש או לאחר 7,500 שעות עבודה)
על פי התקנות, משאבות צנטריפוגליות משאבות טורבינה אנכיות, משאבות ציריות ומשאבות טבולות מחויבות בבצוע בדיקות תקופתיות של נצילות דהיxnxx com xvideos gayינו יעילות אנרגטית.
בבדיקות נצילות המשאבה מבוצע ניטור ההספק הנצרך על ידי המשאבה, כתלות בערכים הבאים: הספק חשמלי, ספיקות, בדיקה הידראולית (קוטר צנרת יניקה, סניקה, עומד, חול, ועוד).

הצורך במדידת נצילות המשאבה נובע מפחת. שאיבה בהספק לא מתאים בשל תכנון לא נכון, או מערכת שאיבה לקויה שלא טופלה באופן רציף לאורך השנים xnxx com xvideos gayעלולים לגרום לא רק לתקלות חוזרות ונשנות במערכת עצמה, אלא גם לעלויות והוצאות מיותרות. בכדי לשמור על ניצולת מיטבית של עבודת מנוע המשאבה יש להקפיד על בדיקות תקופתיות, בהתאם למפורט בתקנות, ולבחון את התאמת המערכת להשתנות התנאים בשטח. עלות שיפור הנצילות מוחזרת תוך rate my cock i need help with my homework פרק זמן קצר, בשל צמצום הפחת.
ביצוע הבדיקה מתבצע כמובן על פי נהלי משרד האנרגיה והתשלום בגין עבודתנו נתבצע רק לאחר קבלת כלהאישורים הנדרשים.

בדיקת נצילות משאבות