www xnxx funny jokes

לכניסה למערכת "הישנה" לחץ כאן www xnxx funny jokes

להורדת דף מידע על מערכת טופזpdf
להדגמה ניתן להיכנס למערכת עם שם roleplaychat do your homework משתמש demo וסיסמא demo
בדיקת חשבונות חשמל

מערכת ״טופז״ המבצעת בדיקת חשבונות חשמל מבית נידן אנרגיה בע״מ, הינה פלטפורמה מתקדמת לבקרת
כלל החיובים של ספק החשמל בארגון.
פלטפורמה זו כוללת בדיקת התעריף שחוייב, בדיקת סוג התעריף ואיתור צרכנים שפועלים שלא לצורך.
כל זאת תוך יכולות של קריאה אוטומטית של נתוני חשבונות החשמל והמונים מתוך טרקלין חברת החשמל.

בדיקת חשבונות חשמל – יתרונות יחסיים של המערכת:

 • נתונים בזמן אמת – המערכת מחוברת לבסיס הנתונים של חברת החשמל כך שהנתונים נכונים לרגע הפקת החשבון.
 • טכנולוגיה – המערכת בנויה בטכנולוגיה חדשנית ובגמישות מירבית המאפשרת התאמה מהירה לדרישות
  פרטניות של לקוחותינו.
 • מחולל דוחות אוטומטי – פשטות הפעלה, בחירת הדוח הרצוי נעשית במספר קליקים.
 • חשבון חשמל בקליק – יכולת הצגה של כל חשבונית שנשלחה ללקוח מתוך ממשק המשתמש.

יכולות מרכזיות של מערכת בקרת החשבונות:

 • המערכת עובדת במקביל על כלל חשבונות החשמל שמועד התשלום שלהם חל בחודש מסויים.
 • הצגת דוחות צריכה ותשלומים, דוח חריגי קריאה, דוחות קנסות בגין מקדם הספק, דוחות של חשבונות "חריגים",
  דוח של חשבונות מבוססי הערכה.
 • לכל חוזה חשמל ניתן להגדיר את השייכות (קטגוריה) ומספר התקציב שלו, דוחות על בסיס תקציב.
 • הפקת פקודות יומן ישירות למערכת הנהלת החשבונות כולל אפשרות "פיצול העמסה”.

גישה לנתוני צריכה הסטוריים לצורכי מעקב ותקציב לפי צרכן roleplaychat do your homework בודד, קטגוריה, מגמות.
חדש – יכולת הצגת נתונים נוספים על כל חוזה כולל מיקומו הפיזי על גבי מפת Google Map.
להדגמת המערכת עם נתוני הצריכה שלך אנא צור קשר

בדיקת חשבונות חשמל